Budgetcoach 'In Balans'

Geldzorgen?

  • Heeft u steeds meer het idee dat u niet meer weet waar uw geld blijft?
  • Dat de maand financieel te lang is?
  • Kunt u geen grip meer krijgen op de oorzaken daarvan?
  • Wilt u voor u en uw gezin meer duidelijkheid en (financiële) rust?

Dan is dit het moment om professionele hulp in te schakelen.

 

In de praktijk blijken steeds meer mensen in financiële problemen te komen. Ze zijn het overzicht op hun eigen geldzaken kwijt. Veel mensen zijn met de juiste begeleiding snel geholpen.

 

Zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers hebben vaak geen vast inkomen. Daardoor is het moeilijk inzicht in hun financiële situatie te krijgen. Door tijdig te coachen kunnen veel problemen voorkomen worden. Ook voor zelfstandig ondernemers dient balans te bestaan tussen bedrijf en privé.

 

Wat u kunt verwachten

Budgetcoach Marie-José Neefjes helpt u orde op zaken te stellen. Het doel daarbij is te komen tot een situatie waarin inkomsten en uitgaven op elkaar afgestemd zijn. Zowel zakelijk als privé.

Er wordt gekeken of u van al uw financiële mogelijkheden gebruik maakt. Door middel van een budgetmaandoverzicht krijgt u een duidelijk beeld van uw financiële knelpunten en hoe u die kunt oplossen en in de toekomst voorkomen.

 

Wat levert het u op

Door tijdig orde op zaken te stellen voorkomt u dat u het risico loopt op een sociale en maatschappelijke achterstand. Dit met alle financiële en emotionele gevolgen van dien.

In Balans rijkt u de handvatten aan die u in zicht en richting geven in uw situatie .

Voortaan weet u dan waar u financieel aan toe bent en vind (financiële) rust in uw zakelijke en privé huishouding.

 

Indien noodzakelijk is het mogelijk uw gehele financiële administratie aan In Balans uit handen te geven. Voor sommige mensen is dat in bepaalde situaties dé oplossing. Dit voor zowel tijdelijke als langere perioden.

 

Voorkomen is beter dan genezen.

 

Neem voor uw financiële problemen contact op met Marie-José Neefjes